Programes d’ALCE Epilèpsia

El nostre objectiu fonamental és promoure el bé comú de les persones afectades del distints tipus d’epilèpsia, mitjançant el desenvolupament i l’impuls d’activitats assistencials, educatives, d’esplai, culturals i esportives.

Per a aconseguir eixe objectiu ens sembla fonamental el suport post-diagnòstic de les persones amb epilèpsia i dels seus familiars, motiu pel qual és bàsica la col·laboració amb els professionals sanitaris.

Part important d’aquest projecte és també donar a conéixer i conscienciar a la societat de l’existència dels diferents tipus d’epilèpsia per a que, a través del seu coneixement, es promoga la solidaritat i s’evite qualsevol discriminació.

Cal que aquesta informació arribe als sectors més amplis de la societat per a que, per fi, l’epilèpsia siga reconeguda com el que és, una malaltia neurològica amb símptomes clínics diferents.

El col·lectiu a què destinem aquestes actuacions el formen unes 70.000 persones que pateixen epilèpsia en la Comunitat Valenciana, a més d’uns 210.000 familiars d’eixes persones. La nostra associació està oberta a qualsevol persona o entitat interessada en el coneixement i en la comprensió de l’epilèpsia, així com en donar suport al nostre col·lectiu.

Tots aquests objectius són susceptibles d’assolir per mitjà dels distints programes que realitzem: