Si d’altra banda vols realitzar l’alta per un formulari imprès has de descarregar aquest imprés ací:

AVÍS LEGAL
En compliment del que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les seues dades formen part d’un fitxer automatitzat titularitat d’ALCE, Associació d’Epilèpsia de la Comunitat Valenciana per a informar-li de les activitats de l’entitat i de temes relacionats amb la mateixa. En qualsevol moment vosté pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, mitjançant escrit dirigit a: ALCE, C / Periodista Llorente, núm.3 sota dreta, 46009 València o enviant un correu electrònic a comunicacion@alceepilepsia.org