ALCE… Per què és necessària una associació d’epilèpsia?

En el segle XXI, l’epilèpsia continua sent un estigma social, la seua imatge social a penes ha canviat. Encara hi ha hui un grau de vergonya continu i significatiu en relació amb l’epilèpsia, i molts pacients, metges i famílies afirmen que l’estigma que hi pesa dificulta l’atenció sanitària, el reconeixement públic i la capacitat per a recaptar diners per a la investigació.
Els especialistes coincideixen en què és la malaltia neurològica de major impacte social pel caràcter impredictible de les crisis i perquè afecta a qualsevol edat i pot causar-hi depressió i ansietat motivades, especialment, per la falta d’acceptació per part dels afectats però, també, per part de l’entorn que els envolta.
La persona amb epilèpsia no hauria de suportar tots els estigmes i tabús que hi existeixen i que es fonamenten en consideracions culturals desfasades. Sovint, aquestes idees falses perjudiquen seriosament a la persona amb epilèpsia més que la pròpia malaltia ja que s’hi veu exclosa del món laboral, educatiu i social.

Què fem per les persones amb epilèpsia i les seues famílies?

ALCE desenvolupa distintes activitats afirmatives a favor de les persones amb epilèpsia i els seus familiars i posa tot el seu esforç en canviar les actituds que la societat té relacionades amb l’epilèpsia.
Tenim com a missió promoure el bé comú de les persones afectades pels diferents tipus d’epilèpsia, per mitjà del desenvolupament i impuls d’activitats assistencials, educatives, d’esplai, culturals i esportives.
Estem per a orientar i donar suport a les persones amb epilèpsia i a les seues famílies i per a informar a la societat per a que l’epilèpsia siga ben coneguda.
En la Comunitat Valenciana volem millorar el diagnòstic de l’epilèpsia, el seu tractament i altres aspectes també importants, com ara, el suport psicològic, la inserció escolar, esportiva, laboral, etc. per a millorar en cada u d’eixos aspectos” por “per a millorar en cada un d’eixos aspectos”.

Els objectius que té l’associació són:

* Conéixer la malaltia i aprendre a manejar-la.
* Oferir supor psicològic i pedagògic als afectats i als familiars.
* Facilitar l’assessorament i iniciatives per a la integració en el món educatiu, laboral i social.
* Instar a l’Administració pública a proporcionar l’atenció sanitària adequada.
* Promoure la investigació científica e l’epilèpsia en les seues distintes formes de manifestar-se.