ALCE, Associació d’Epilèpsia de la Comunitat Valenciana, desenvoluparà en 2024 diferents programes i activitats que contribuiran a la millora de la qualitat de vida de les persones amb epilèpsia i les seues famílies

Abril 2024

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, en la seua línia de convocatòria de 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2023, ha concedit una subvenció per import de 129.621,48€ amb la qual ALCE oferirà en 2024, a les persones amb epilèpsia i les seues famílies, activitats d’Atenció psicosocial, Assessorament sociosanitari, Suport psicològic, Grups d’ajuda mútua, Inclusió laboral, social i educativa (a través de formació en epilèpsia en diferents espais), Rehabilitació neuropsicològica, Teràpies alternatives (musicoteràpia i arteteràpia), Varietat de tallers formatius i Formació a voluntariat. D’igual forma, i gràcies a esta subvenció, ALCE realitzarà dos campanyes de sensibilització en els dies Internacional i Nacional de l’Epilèpsia, el segon dilluns de febrer i el 24 de maig respectivament.

 

En concret es desenvoluparan els següents programes:

 • Epilèpsia: de persona a persona+ PIDE”, amb les seues activitats de: Suport al postdiagnòstic, Atenció sociosanitària i psicològica individualitzades, Informació i Assessorament sobre epilèpsia, discapacitat i dependència, Respir familiar, Grups d’Ajuda Mútua, Tallers i Formació de Voluntariat, amb una ajuda de 21.677,74€.
 • Programa de rehabilitació neuro-psico-social en epilèpsia. INTREPIDA”, intervenció centrada en la rehabilitació cognitiva global de la persona, a través de ferramentes i exercicis d’estimulació cognitiva en les àrees de memòria, atenció, llenguatge, funció executiva i funció visuoespacial, per a fomentar l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb epilèpsia, amb una ajuda de 19.474,37€
 • Epicole i Epilabora”, programa de sensibilització i formació en epilèpsia dirigit a Centres Educatius i Centres Laborals de la Comunitat Valenciana, amb una ajuda de 11.568,25€.
 • ALCEintegra”, programa d’informació, orientació i assessorament a persones amb epilèpsia en els àmbits social i laboral i d’accions formatives i de sensibilització en empreses, amb una ajuda de 16.616,84€.
 • ArtEpilepsia i Grups d’Ajuda Mútua GAM”, programa que promou la integració social dels xiquets i xiquetes amb epilèpsia i la corresponsabilitat familiar a través de Tallers terapèutics per a xiquets i xiquetes i Grups d’Ajuda Mútua per a papàs i mamàs respectivament, amb una ajuda de 9.116,83€.
 • Epilèpsia al carrer. Quant saps?”, programa de participació, informació i sensibilització en epilèpsia a través d’actuacions per a difondre el coneixement de l’epilèpsia i la seua problemàtica entre la ciutadania, amb una ajuda de 8.936,08€.
 • Convivències”, amb una ajuda de 19.122,03€, programa d’arteteràpia per a persones adultes (de 18 anys d’ara en avant) que combina mindfulness i quatre activitats artístiques:
  • Teràpia creadora, a través de les arts plàstiques, literàries i aplicades com a via d’expressió emocional
  • Teràpia musical, a través de la Musicoteràpia com a via d’autoconeixement, expressió i socialització
  • Teràpia fotogràfica, a través de la fotografia com a ferramenta d’investigació i expressió artística/formativa sobre l’estigma i els prejuís socials relacionats amb l’epilèpsia
  • Teràpia Restauradora, dirigida a l’obtenció de coneixements teòrics i pràctics en l’àmbit de la conservació i restauració de materials ornamentals i decoratius, des d’una perspectiva lúdica, creativa i d’experimentació.
 • Voluntariat de persona a persona”, un programa formatiu que permetrà capacitar al voluntariat per al desenvolupament d’activitats d’intervenció social en epilèpsia, a través de formació contínua i de captació i formació específica a noves persones voluntàries, amb una ajuda de 16.861,25€.

 

Així mateix, ALCE ha rebut una ajuda de 6.248,09€ del programa “Epinversiones”, que permetrà la compra d’equipament, tant mobiliari com material informàtic.

Amb la col·laboració: