INTREPIDA en modalitat teletraball per a las persones amb epilèpsia

Des del decret de l’estat d’alarma i la implantació de la modalitat teletreball en el programa, en <<INTREPIDA>>   el contacte físic directe s’ha substituït pel contacte telefònic i per videoconferència, atenent els dubtes i necessitats de les persones usuàries, així com per missatgeria instantània i correu electrònic, on se’ls plantegen les tasques d’entrenament i la seua correcció que clàssicament es realitzaven amb paper i llapis.

 

 

 

Continuem realitzant activitats de rehabilitació cognitiva per a les persones amb epilèpsia donant-nos suport en l’ús de les tecnologies. Les persones usuàries, mitjançant sessions digitals individuals, entrenen memòria, atenció, llenguatge, funcions executives, entre altres, així com també continuen fent tasques grupals mitjançant videollamadas, per a no deixar de costat el component de treball participatiu i interaccional, claus per a afavorir la seua autonomia personal i millorar la seua qualitat de vida.

Amb el suport de la  Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives y de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: