La Conselleria de Sanitar presenta el Pla per a l’Atenció a l’Epilèpsia de la Comunitat Valenciana

El dijous 26 de setembre  la Consellera de *Sanitad Universal i Salut Pública  Sra. Dña Ana Barceló Chico   va presentar el “Pla per a l’Atenció a l’Epilèpsia en el Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana 2019-2023”.

Aquest Pla és una de les mesures que formaven part  de la Proposició No de Llei per a l’atenció integral de les persones amb epilèpsia que es va aprovar  per unanimitat en les Corts l’1 de juny de 2016. Com es pot veure ha sigut un llarg camí per a ALCE, tres anys   per a les persones amb epilèpsia i les seues famílies.

Ara s’ha presentat aquest pla en el qual ha treballat un grup  integrat per les  coordinadores  de la Direcció General d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat, especialistes en neurologia,  neuropediatria, neurocirurgia,  infermeria i atenció primària.  És important assenyalar a més que en la seua elaboració han participat no solament professionals sanitaris sinó també representants de  ALCE,  Associació d’epilèpsia de la Comunitat Valenciana. Mercedes Hernández, presidenta d’ALCE i Trinidad Ruiz, vocal de l’àrea jurídic-social de l’entitat, han  aportat la visió de les persones amb epilèpsia i les seues famílies fent incidència en la necessitat d’implementar una atenció integral, ateses les necessitats mèdiques, socials, laborals i educatives del col·lectiu.

Atenció integral i en xarxa

L’atenció a l’epilèpsia necessita un abordatge multidisciplinari i per això, tal com va dir la consellera, es desenvoluparà  “una organització en xarxa, que permetrà optimitzar els recursos i proporcionar una assistència sanitària més integral, completa i de qualitat”.

Entre les nombroses accions que inclou el pla destaquen: crear  unitats mèdiques d’epilèpsia o consultes monogràfiques d’epilèpsia en hospitals o centres d’especialitats on es detecte aqueixa necessitat,  impulsar el diagnòstic precoç i el consell genètic  i  millorar els temps d’accés a la consulta de Neurologia des de la sospita d’epilèpsia en Atenció Primària no superant els 15 dies des de la seua derivació.

En el pla també es contempla la publicació de convocatòries d’ajudes públiques per a la investigació en epilèpsia, reforçar i actualitzar  la formació dels professionals en epilèpsia a través de la *EVES .  També es crearan portals específics sobre epilèpsia per a  que les persones amb epilèpsia milloren el seu coneixement i s’impulsaran  les subvencions dirigides a associacions de pacients.

Destaquem diversos  temes també  molt demandat per ALCE : la creació d’una comissió intersectorial en matèria de sanitat, serveis socials, educació i treball que atenga les necessitats de les persones amb epilèpsia i les seues famílies i l’elaboració de el  informe clínic unificat per a facilitar al pacient l’accés als recursos socials, educatius i laborals. El pla també  inclou accions específiques per als menors en el mitjà escolar, un àmbit especialment important per a la nostra entitat ja que són els nostres xiquets i xiquetes els primers que  han d’enfrontar-se a l’estigma i la discriminació per tindre aquesta condició neurològica.

Aquest pla suposa un gran avanç, les mesures s’implementaran en quatre anys ( 2019-2023) i totes les persones que formem ALCE estarem atentes perquè es complisquen els objectius. Està en joc millorar la nostra qualitat de vida.