Impacte i resultats dels Tallers del programa “Epilèpsia: de persona a persona”

Durant el mes de juliol han tingut lloc els dos últims Tallers EpiPaP, del programa “Epilèpsia: de persona a persona”:

 

Amb aquestes dues formacions tant les persones amb epilèpsia com les famílies i/o persones cuidadores han pogut:

 • Taller “Enfortim les nostres Habilitats Socials“: conéixer les diferents habilitats socials i la comunicació assertiva i millorar les seues habilitats de comunicació mitjançant exercicis pràctics per a l’establiment i manteniment de relacions socials (converses, fer i rebre compliments, fer i rebutjar peticions, expressió d’opinions, etc.). En definitiva, proporcionar i fomentar en les persones usuàries les habilitats socials necessàries per a aconseguir interaccions socials més satisfactòries.

 

 • Taller “Epilèpsia i esport“: Conéixer els beneficis de la pràctica esportiva en epilèpsia i obtindre informació sobre: l’avaluació i les consideracions prèvies a la pràctica esportiva, les limitacions, contraindicacions i precaucions dels diferents tipus d’esports, els esports més recomanats per al col·lectiu amb epilèpsia i aprenentatge d’exercicis saludables per a un bon manteniment físic, amb l’objectiu final que les persones usuàries implementen la pràctica esportiva en el seu dia a dia com a mitjà per a millorar la seua qualitat de vida.

Anàlisi de dades sobre assistència, acolliment i valoració

Al llarg de 3 mesos, de maig a juliol, s’han anat desenvolupant els cinc tallers formatius, amb una assistència mitjana de 36 persones per taller, de les quals:

 • el 50% eren persones amb epilèpsia, de les quals:
  • Segons sexe:
   • un 60% eren dones
   • un 40% eren homes
  • segons edat:
   • un 4% eren menors de 18 anys
   • un 56% eren persones entre 18 i 45 anys
   • un 3,6% eren persones entre 46 i 60 anys
   • un 4% eren persones majors de 61 anys
 • el 50% eren familiars i/o persones cuidadores, de les quals:
  • Segons sexe:
   • un 80% eren dones
   • un 20% eren homes
  • segons edat:
   • un 28% eren persones entre 18 i 45 anys
   • un 56% eren persones entre 46 i 60 anys
   • un 16% eren persones majors de 61 anys

Tots els tallers han tingut molt bon acolliment i valoració. Segons les mitjanes de les enquestes realitzades en els quatre primers tallers:

 • El 90,4% de les persones assistents reconeix sentir-se totalment satisfeta cap al taller.
 • El 89,6% de les persones assistents reconeix sentir-se totalment satisfeta amb la informació rebuda.
 • El 92,72% de les persones assistents reconeix que els continguts exposats són totalment d’importància per a les persones amb epilèpsia.
 • El 82,24% de les persones assistents reconeix sentir-se totalment satisfeta amb la claredat amb la qual s’han exposat els continguts.
 • El 79,74% de les persones assistents reconeix sentirse totalment satisfeta amb la duració del taller.
 • El 83,35% de les persones assistents reconeix que totalment repetiria l’experiència de la formació rebuda.
 • El 92,19% de les persones assistents reconeix que totalment aconsellaria a altres persones amb epilèpsia el taller.
 • El 91,7% de les persones assistents reconeix que sí que farà les tasques encomanades per la psicòloga durant el taller.

Quant a la pregunta oberta sobre quins altres temes relacionats amb l’epilèpsia li agradaria que es realitzara formació futura en ALCE, els temes proposats per les persones assistents han sigut:

Epilèpsia i Treball / Epilèpsia i Adolescència / Epilèpsia i altres malalties (comorbilitat) / Acceptació front Resignació sobre l’epilèpsia / Epilèpsia i embaràs/ Epilèpsia i Depressió / Epilèpsia i Ansietat / Epilèpsia i relacions sexuals / Epilèpsia i superació / Epilèpsia i entorns social i familiar

Sens dubte ALCE repetirà aquesta experiència formativa en el futur. Sabem de la importància de la psicoeducación al col·lectiu, perquè, a través d’ella, tant la persona amb epilèpsia com la família rep informació sobre la seua patologia, suport emocional i eines per a poder gestionar la situació minimitzant els efectes, i amb tot això la millora de la seua qualitat de vida.

Per a més informació coordinacion@alceepilepsia.org o telefonant al 600315079.

Amb la col·laboració: