Consells de la Sociedad Española de Neurología: epilèpsia i coronavirus

La Societat Espanyola de Neurologia  amb els seus Grups d’Estudi ha elaborat uns documents on s’inclouen consells específics per als pacients de les diferents malalties neurològiques, entre ells per a les persones amb epilèpsia

Consells de la SEN per a les persones amb epilèpsia