Fundació “la Caixa” col·labora amb ALCE Epilèpsia en el desenvolupament del projecte “Epilèpsia, de persona a persona” en 2020-2021

El projecte “Epilèpsia, de persona a persona” ha estat seleccionat per la Fundació “la Caixa” per rebre l’ajuda econòmica de 22.380 € procedents de la convocatòria estatal 2020 “Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat ia la malaltia “, en el marc del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials: https://obrasociallacaixa.org/es/home .

Epilèpsia, de persona a persona“, és un programa l’objectiu del qual és proporcionar orientació, assessorament i suport integral en els àmbits social, educatiu i laboral a les persones amb epilèpsia i al seu entorn familiar i social.

Epilèpsia de persona a persona” és el punt inicial que canalitza la intervenció realitzada a les persones que s’acosten a l’associació a la recerca d’ajuda, donant resposta a les seues necessitats. El Servei Integral consta de:

  • Suport al postdiagnóstic“, per a persones recentment diagnosticades i familiars que requereixen d’informació i suport psciosocial.
  • Orientació i assessorament de caràcter sociosanitari” per abordar la problemàtica des d’una visió multidisciplinar.

Tots dos serveis es realitzen en un despatx cedit al S.A.I.P per l’Hospital La Fe de València i a la seu de ALCE.

  • Atenció psicològica individualitzada“, per tractar la problemàtica afegida a la pròpia malaltia.
  • Respir familiar“, ofereix, d’una banda, acompanyament a pacients amb epilèpsia ingressats per a la realització de proves diagnòstiques de vídeo-EEG en la Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital La Fe de València; d’altra banda, proporciona als familiars temps de respir i descans.
  • Grups d’Ajuda Mútua“, ofereixen escolta, comprensió i creixement personal per superar situacions crítiques similars viscudes per la resta de les persones participants del grup.
  • Tallers formatius“, dirigit a persones amb epilèpsia i familiars, l’objectiu dels quals és millorar el coneixement integral de la malaltia i potenciar tant l’educació sanitària (estil de vida, assistència a revisions, adherència al tractament, …) com la implicació familiar i social.

El programa “Epilèpsia de persona a persona” es desenvolupa en ALCE des de 2008 amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalita Valenciana, de Fundació “la Caixa” i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Actualment, amb l’ajuda econòmica d’aquesta nova edició de convocatòria de Fundació “la Caixa”, el programa podrà implementar les següents novetats:

  • Mirada multidisciplinari en la detecció de necessitats, que incideix i modifica el “Suport Postdiagnóstico” i la “Orientació i Assessorament” de l’inicial projecte.
  • Introducció de la figura de la Integradora Social.
  • L’atenció a Castelló i Alacant dels serveis de “Suport a l’postdiagnóstico” i “Orientació i assessorament de caràcter sociosanitari”.ALCE és una entitat sense ànim de lucre que naix el 2002 i desenvolupa diferents activitats afirmatives a favor de les persones amb epilèpsia i els seus familiars, per oferir una atenció integral a més de 53.000 € persones de Comunitat Valenciana a fi de millorar el diagnòstic, tractament i aconseguir la seua plena inclusió en els àmbits socials, educatius i laborals.Més informació a https://www.alceepilepsia.org/, 600315079, comunicacion@alceepilepsia.org  o C / Periodista Llorente nº 3, sota dreta, 46009 València.