ALCE Epilèpsia continuarà desenvolupant en 2024 el programa “ALCEintegra” amb el suport del Ajuntament de València

ALCE, Associació d’Epilèpsia de la Comunitat Valenciana, rep de nou una subvenció de la Regidoria de Benestar Social i Integracion del Ajuntament de València, en la seua línia per a intervenció en l’àmbit de l’Acció Social 2023. Enguany l’import rebut és de 12.174€ i permetrà la continuació del programa “ALCEIntegra, intervenció social i laboral de persones amb epilèpsia” fins al 30 de novembre de 2024.

La intervenció del programa s’enfocarà en l’orientació professional i a l’adaptació i integració social i laboral a les persones amb epilèpsia a través de dos servicis especialitzats del programa:

  • Servici d’Atenció Social per a persones amb epilèpsia i els seus familiars, quant a preparació de documentació mèdica i social per a tramitacions de discapacitat, incapacitat laboral, adaptacions del lloc de treball, dependència, etc.
  • Servici d’Integració Laboral de persones amb epilèpsia, amb l’objectiu d’informar, orientar i assessorar en temes laborals: cerca activa d’ocupació, borses de treball, Ocupació Pública, suport en la realització d’un itinerari d’inserció laboral, curs d’habilitats sociolaborals, etc.

Totes dues línies d’actuació seran desenvolupades de manera conjunta per personal amb experiència en el sector i secundant-se en la realització de Tallers formatius.

Amb la col·laboració: