ALCE desenvoluparà en 2022 diferents programes per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb epilèpsia amb el suport de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana

ALCE, Associació d’Epilèpsia de la Comunitat Valenciana, desenvoluparà en 2022 diferents programes i activitats que contribuiran a la millora de la qualitat de vida de les persones amb epilèpsia i les seues famílies.

S’oferiran activitats d’atenció psicosocial, assessorament sociosanitari, suport psicològic, grups d’ajuda mútua, inclusió laboral, social i educativa (a través de formació en epilèpsia en diferents espais), rehabilitació neuropsicològica, teràpies alternatives (musicoteràpia i arteteràpia), varietat de tallers formatius i formació a voluntariat. Així mateix, ALCE realitzarà dues campanyes de sensibilització en els dies Internacional i Nacional de l’Epilèpsia, el segon dilluns de febrer i el 24 de maig respectivament.

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en la seua línia de convocatòria de 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2021, ha concedit una subvenció per import de 110.850,49€ per al desenvolupament dels següents programes:

 • Epilèpsia: de persona a persona”, amb les seues activitats de: Suport al postdiagnòstic, Atenció sociosanitària i psicològica individualitzades, Respir familiar, Grups d’Ajuda Mútua, Tallers i Formació de Voluntariat.
 • Programa de rehabilitació neuro-psicosocial en epilèpsia. INTREPIDA”, intervenció centrada en la rehabilitació cognitiva global de la persona, a través d’eines i exercicis d’estimulació cognitiva en les àrees de memòria, atenció, llenguatge, funció executiva i funció visuoespacial, per a  fomentar l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb epilèpsia.
 • Epicole i Epilabora”, programa de sensibilització i formació en epilèpsia dirigit a Centres Educatius i Centres Laborals de la Comunitat Valenciana.
 • ALCEintegra, intervenció social i laboral per a persones amb epilèpsia”, d’informació, orientació i assessorament a persones amb epilèpsia en els àmbits social i laboral i d’accions formatives i de sensibilització en empreses.
 • EpiMúsica”, programa de Musicoteràpia que facilita i promou la comunicació, la interrelació, l’aprenentatge, la mobilització, l’expressió en les persones amb epilèpsia.
 • ArtEpilepsia”, programa que promou la integració social dels xiquets i xiquetes amb epilèpsia i la corresponsabilitat familiar a través de Tallers terapèutics per a xiquets i xiquetes i Grups d’Ajuda Mútua per a papàs i mamàs respectivament.
 • PIDE”, atenció social que facilita informació i assessorament sobre epilèpsia, discapacitat i dependència, d’una manera integral i personalitzada.
 • Campanyes informatives i de sensibilització”, actuacions per a difondre el coneixement de l’epilèpsia i la seua problemàtica entre la ciutadania. Enguany, amb motiu del XX Aniversari d’ALCE, la campanya comptarà amb espais, esdeveniments i actes programats al llarg de tot l’any.
 • Convivències”, programa d’arteteràpia per a persones adultes (de 18 anys en avant) que combina tres activitats artístiques: Teràpia creadora (a través de les arts plàstiques, literàries i aplicades com a via d’expressió emocional), Teràpia musical (a través de la Musicoteràpia com a via d’autoconeixement, expressió i socialització) i Teràpia fotogràfica (a través de la fotografia com a eina d’investigació i expressió artística/formativa sobre l’estigma i els prejudicis socials relacionats amb l’epilèpsia).
 • Voluntariat de persona a persona”, un programa formatiu que permetrà capacitar al voluntariat per al desenvolupament d’activitats d’intervenció social en epilèpsia, a través de formació contínua al voluntariat d’ALCE i de captació i formació específica a noves persones voluntàries.
 • Epinversiones”, que permetrà a ALCE el condicionament i la millora de les seues instal·lacions i l’adquisició de material informàtic per al desenvolupament dels seus programes.

 

Amb la col·laboració: